Shopee captcha

Hiện tại đã có extension giải shopee captcha trên trình duyệt, các bạn inbox admin (https://t.me/vietnvri) để nhận extension.

Giải cả captcha chữ và captcha kéo. Cung cấp đủ cho cả trình duyệt, giả lập và phone. Liên hệ admin để được hỗ trợ https://t.me/vietnvri

1. Tạo yêu cầu

Request

POST http://api.achicaptcha.com/createTask

POST /createTask HTTP/1.1
Host: api.achicaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"clientKey": "YOUR_API_KEY",
	"task": {
		"type": "ShopeeCaptchaTask",
		"image": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD...|/9j/4DSJFHKSDJDS...",
		"subType": 0
	}
}

Response

Khi thành công, server sẽ trả về errorId = 0taskId

{
	"errorId": 0,
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

Danh sách mã lỗi

2. Lấy kết quả

Request

POST http://api.achicaptcha.com/getTaskResult

POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: api.achicaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"clientKey": "API_KEY của bạn, liên hệ admin để lấy api key",
	"taskId": "f2fc70d6-c76b-4fba-9480-205ac1fe9fb9"
}

Response

{
	"errorId": 0,
	"status": "ready",
	"solution": "x1,y1,x2,y2"
}

Danh sách mã lỗi

Ý nghĩa kết quả trả về

  • errorId = 0 status = ready : Giải thành công, đọc kết quả trong solution

  • errorId = 1 status = processing: Đang giải captcha, đợi 1-2 giây rồi thử lại

  • errorId khác 0 và 1: Lỗi hệ thống, đưa ra mã lỗi và mô tả lỗi

  • solution:

    • Với captcha kéo: trả về toạ độ cần kéo theo trục x của ảnh

Last updated